شیخ مفید

کل اخبار:4

 • ۱۳۹۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۰

  کتابی درباره بنیان‌گذار پایه‌های نظری نظام شرعی امامیه

  مفید بنیان‌های نظری نظام شرعی امامیه و شاخه‌ای از علم کلام را پایه‌گذاری کرد که قادر به رقابت با دیگر نظام‌های شرعی و کلامی و دیگر مکاتب تفکر اسلامی بود. او در دفاع از نگاه امامیه به تاریخ آغازین اسلام و اصول اعتقادی و قواعد خاص مذهب خود کتاب‌ها نوشت.

 • مفید ۱۳۹۸-۰۴-۰۴ ۱۵:۰۴

  شیخ مفید

  تمیمه بیگم دائو

  این کتاب ره‌آورد نگاه تاریخی نگارنده به تشیع دوازده امامی و نقش شیخ مفید در تکوین آن است.

 • ۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۱۳:۰۰

  اصول فقه شیعی در عصر ما قبل شیخ مفید: نمونه ابن وهب کاتب

  ابن وهب به علم اصول فقه توجه داشته و آثاری هم بنابر گزارش خودش در موضوعات مرتبط با این دانش نگاشته بوده است که متأسفانه به دست ما نرسیده است.

 • ۱۳۹۵-۰۵-۲۴ ۱۵:۴۰

  مروری بر زندگی شیخ مفید

  ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ملقب به "شیخ مفید" و معروف به "ابن معلم" یکی از اکابر فقها و متکلمین شیعه در سده چهارم و پنجم هجری است.