ضحاک

کل اخبار:1

  • ضحاک ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۱:۱۳

    نقدی بر فرضیه‌های موجود در مورد ضحاک؛

    ضحاک کیست؟

    امروزه به دلیل کشاکش‌های ایدئولوژیک به نحوی دلبخواهی و با کمترین نشانه‌ها، گذشته‌ها اکنونی‌خوانی می‌شوند. دیدگاه منسوب به مهرداد بهار، دیدگاه‌های قطب‌الدین صادقی، دیدگاه‌های احمد شاملو و غیره عمدتاً از سرخط‌های ایدئولوژیکِ بالفعل‌موجود جهت می‌گیرند.