عباس تبریزیان

کل اخبار:1

  • کتابسوزی ۱۳۹۸-۱۱-۱۳ ۱۰:۴۷

    به بهانه آتش زدن کتاب طب هاریسون؛

    پس‌لرزه‌های یک کتاب سوزی

    داستان طب سنتی یا طب اسلامی هر روز صورت پیچیده تری به خود می‌گیرد. چند هفته پیش بود که آیت‌الله جوادی آملی به صراحت گفت که مجموعه احادیث متفن و معتبری نداریم که بتوان از آن طب اسلامی مستخرج کرد. با این وجود بخش هایی از حوزه علمیه به این تصورات دامن می‌زنند و ظاهرا عدد آنهایی که به توصیه های این طبیبان سنتی و اسلامی عمل می‌کنند هم قابل توجه است.