عدالت توزیعی

کل اخبار:1

  • عدالت ۱۳۹۷-۰۸-۰۹ ۰۸:۵۱

    معرفی و بررسی کتاب تاریخ مختصر عدالت توزیعی؛

    تقدم فلسفه سیاسی بر اندیشه اقتصادی

    ساموئل فلای شاکر با اذعان به تحولات مفاهیم معطوف به عدالت معتقد است که اگرچه ارسطو مطالبی درباره آنچه «عدالت توزیعی» می نامید نوشته است، و افلاطون هم مطالبی پیرامون چگونگی تقسیم دارایی در جامعه مطلوب دارد، و حتی در برخی متون قدمایی و الهیاتی نظیر تلمود مباحثی درباره دعاوی مالکانه متعارض برمی خوریم اما با تصویری گمراه کننده در این زمینه مواجهیم، نویسنده سپس دو فرضیه باطل‌کننده تصویر رایج باستانی بودن عدالت توزیعی را اینچنین مطرح می کند