فرهنگستان علوم اسلامی قم

کل اخبار:8

 • علوم انسانی ۱۳۹۸-۰۲-۰۲ ۱۱:۵۱

  نگاهی به تبعات راهکارهای پیشنهادی فرهنگستان علوم اسلامی دربارۀ تحول علوم انسانی و نیل به علوم انسانی دینی؛

  استفاده از ابزار و مناسبات غرب در تحول علوم انسانی

  موضع فرهنگستان در عدم استفاده از نظریات فلسفی در نقد تفکر رایج و طرح دیدگاه خود، خلاف دیدگاه دکتر سعید زیباکلام در طرح علم دینی است. دکتر زیباکلام بر مبنای تحولات جدیدی که در فلسفۀ تحلیلی ظاهر شده است (ویتگنشتاین، کوهن، فایرابند و به خصوص مکتب ادینبورا) می‌کوشد جهت‌دار بودن علم جدید و امکان تولید علم دینی را اثبات کند.

 • حوزه ۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۰۹:۴۳

  تبیینی از نگرش فرهنگستان علوم اسلامی قم در باب جامعه و تمدن اسلامی؛

  تکامل اندیشۀ دینی در مواجهه با مدرنیته

  موضع این جریان در قبال آسیب‌شناسی و ارائۀ راهکار آن است که مشکلات کنونی جامعۀ ایران بعد از انقلاب به‌عنوان داعیه‌دار تأسیس و بنای یک جامعۀ دینی عمدتاً زاییدۀ ناهمخوانی فرهنگ اسلامی و فرهنگ مدرنیته از یک‌سو، تعارض میان سنت‌های اجتماعی جوامع اسلامی با الگوهای توسعۀ غربی از سوی دیگر است؛ ازاین‌رو تنها راه برون‌رفت از این معضلات، حرکت به‌سوی ایجاد جامعه‌ای نوین است که توسعه و تحولات اجتماعی را در راستای تحقق همه‌جانبۀ ارزش‌های اسلامی هدایت کند.

 • ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۱۱:۲۰

  تحول در علوم انسانی بدون داشتن یک نقشه راه علمی ممکن نیست

  عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: تحول در علوم انسانی بدون داشتن یک نقشه راه علمی و مهندسی فرهنگ آن جامعه ممکن نمی گردد.

 • شماره 16 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۰۹:۵۵

  هدیه‌ای برای نوروز ۹۶/ شماره ۱۶ فرهنگ امروز منتشر شد؛

  شماره شانزدهم فرهنگ امروز منتشر شد

  نقد کارآمدی پروژۀ فکری مراد فرهادپور را باید یکی از مهمترین بخش‌های شماره نوروزی فرهنگ امروز دانست.«پاره های یک عقل افسرده» عنوان این پرونده با موضوعی ملتهب است که مقاله بلند سیدجواد طباطبایی در نقد مرادفرهادپور را باید مهمترین مطلب این پرونده دانست.

 • ۱۳۹۴-۱۱-۱۴ ۱۷:۱۵

  مشکل ما فقط تولید علم نیست، توزیع و بهره‌وری مان هم لنگ می‌زند

  عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی گفت: تولید علم در کشور بر فرض که صورت بگیرد وقتی به ثمر می نشیند که توزیع علم و بهره وری از آن به خوبی انجام شود.

 • ۱۳۹۴-۱۱-۰۶ ۱۶:۱۵

  راه هماهنگ‌سازی علوم بر محور معارف نقلی چیست؟

  رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم معتقد است هماهنگی بین منابع معرفت به صورت قهری اتفاق نمی‌افتد لذا برای اسلامیت علوم می‌بایست منظومه‌ای به هم پیوسته از معارف مختلف بر محور معارف نقلی تشکیل داد.

 • ۱۳۹۳-۱۲-۱۷ ۰۹:۰۰

  قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی:گرفتار چالش علم‌زدگی هستیم

  قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: تمدن غرب نقطه مزیت خود را علم و فناوری می‌داند، در حالی که ما هنوز در چالش اتکا به این فرهنگ یا استقلال از علم غرب هستیم.

 • ۱۳۹۳-۰۶-۳۰ ۱۶:۵۳

  رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم: نظریات سیدحسین نصر هیچ ارتباطی به فضای انقلاب اسلامی ایران ندارد

  رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: نظریه افرادی همچون سیدحسین نصر هیچ ارتباطی به فضای انقلاب اسلامی ایران ندارد، نظریات ما باید معطوف فضای کنونی دنیای اسلام و اضطرارهای آن باشد وگرنه در پاردایم انقلاب قرار نمی‌گیرد.