فلسفه اگزیستانس

کل اخبار:7

 • اگزیستانس ۱۳۹۸-۱۲-۲۸ ۱۰:۱۰

  اگزیستانس و کنش خلاق

  کنش خلاق، کنشی است در جهت متجلی ساختن صورت‌های مختلف معنا در قالب شکل و ماده و رفتار که منجر به دگرگونی در «اکنون» و «وضعیت کنونی» دازاین می‌شود و قیام ظهوری برای برون‌جستن از این وضعیت، دگرگون کردن سطح معمول زندگی و ممکن‌کردن «امکان‌های دیگر» را ممکن می‌سازد.

 • ۱۳۹۷-۱۰-۰۵ ۱۳:۰۰

  روزآمدی، مهمترین ویژگی الهیات اگزیستانس است

  مهدی عباس زاده گفت: نخستین ویژگی الهیات اگزیستانس، روزآمدی است. مک‌کواری با بهره‌گیری از هایدگر متقدم سعی می‌کند کلام مسیحی را روزآمد کرده و با زبان زمان با مخاطب صحبت کند.

 • ۱۳۹۷-۱۰-۰۲ ۱۶:۰۰

  کرسی ترویجی نقد الهیات اگزیستانس برگزار می‌شود

  کرسی ترویجی نقد الهیات اگزیستانس در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

 • ۱۳۹۷-۰۱-۲۸ ۱۷:۰۰

  کنفرانس بین‌المللی فلسفه وجودی و آزادی

  بیستمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه وجودی و آزادی در روزهای ۱۷ تا ۱۸ مه ۲۰۱۸ در پاریس، فرانسه برگزار می‌شود.

 • فلسفه فیلم نوآر ۱۳۹۳-۰۶-۳۱ ۱۱:۱۳

  فلسفه فیلم نوآر

  مارک تی. کونارد

  «فلسفه فیلم نوآر» 13 مقاله از محققان حوزه فلسفه و فیلم و مطالعات رسانه است که مضامین و شالوده‌های فلسفی فیلم‌های نوآر را بررسی کرده است.

 • سیاوش جمادی ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

  فلسفه هایدگر در گفتگو با سیاوش جمادی/ بخش نخست؛

  افتراق هایدگر از اگزیستانسیالیسم

  هستی در معنای کلی آن - و نه صرفاً هستی انسان- پرسش هایدگر است. آنچه سارتر از وجود انسان می‌داند همان لنفسه بودن یا آگاهی است که در آن وجود توپر و بی‌معنای جهان، شکاف عدم ایجاد می‌کند. مبدأ هستی برای هایدگر انسان نیست، اما بدون انسان و بدون زبان هستی نیز هیچ ظهوری ندارد.

 • فلسفه اگزیستانس ۱۳۹۳-۰۱-۲۲ ۱۰:۳۷

  فلسفه اگزیستانس

  کارل یاسپرس

  از نظر یاسپرس، آرمان آزادی به رهایی درونی فرد بستگی دارد.این انگیزه‌هااو را به آنجا می‌کشاند که مبارزه فلسفی را در مورد مسائل سیاسی بنیادین، وجهه همت خود قرار دهد.