لباوفسکی

کل اخبار:1

  • لباوفسکی ۱۳۹۷-۰۷-۱۸ ۱۵:۴۱

    لباوفسکی بزرگ

    جاشوا ام.تایری و بن والترز

    در این تک‌نگاری نویسنده کوشیده است ارجاعات فرهنگی و تاریخی فراوان فیلم را برای علاقه‌مندان فیلم رمزگشایی کند.