معناسازی

کل اخبار:3

 • تصویری نا زیبا از نمادها ۱۳۹۳-۱۱-۲۰ ۱۱:۱۹

  عملکرد نمادها در انتقال معنا و تولید ضدمعنا؛

  نمادها و خوانش متن فرهنگی

  واژه Sign در لغت به معنی نشان، علامت و نماد است و ریشه در ادبیات نشانه‎شناختی یونان باستان دارد. نمادها مسیر سومی هستند که از «شم‎ها» و «کهن‎الگوها» گذر می‎کنند و به «اسطوره» و «تمثیل» ختم می‎شوند. شم‎ها در واقع بدون تصویر هستند، کهن الگوها با تصویر همراه می‎شوند و اما نمادها، با تصویر و فرهنگ می‎آیند.

 • ۱۳۹۲-۱۱-۰۲ ۱۲:۰۱

  تأکيد بر دوگانگی ميان عينيت و ذهنيت ملازم با انفعالی نگريستن به دنيای ذهن است

  تأکيد بر دوگانگی ميان عينيت و ذهنيت، ملازم با فردی و انفعالی نگريستن به دنيای ذهن نيز هست و گام برداشتن در مسير برداشتن اين دوگانگی و اصلاح نگرش به ذهن، غالبا از طريق يک موقعيت ميانی امکان پذير گشته است: ذهنيت جمعی و ذهنيت فعالِ ارتباطی.

 • ۱۳۹۲-۱۰-۲۸ ۱۱:۲۱

  درس‎گفتار هم تخيّلی؛ از شناخت تا معناسازی برگزار می‎شود

  درس‎گفتار هم تخيّلی؛ از شناخت تا معناسازی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‎شود.