مهدی حائری یزدی

کل اخبار:3

 • ۱۳۹۷-۱۰-۰۵ ۰۹:۴۱

  محقق داماد: حائری به برتری فلسفه اسلامی نسبت به فلسفه غرب اذعان داشت

  محقق داماد گفت: حائری در غرب فلسفه تطبیقی خواند ولی همیشه به برتری فلسفه اسلامی اذعان و حتی به این برتری فلسفه اسلامی نسبت به فلسفه غرب تعصب داشت. او فلسفه را به حکمت نظری و عملی تقسیم می‌کرد و اساسا در نظام فلسفی باید همه‌چیز به هم پیوسته باشد.

 • نصر ۱۳۹۷-۰۷-۲۸ ۱۶:۵۶

  سیدحسین نصر؛

  مهدی حائری؛ جامع فلسفه شرق و غرب

  حائری میان زبانی که درباب عرفان است و زبان خود عرفان تمایز قایل است. وی به شیوه ای استادانه بحث های ویلیامز جیمز و و.ت. استیس را درباب فلسفه تصوف به نقد می کشد. بحث حائری از توصیف ناپذیری در تصوف نه تنها آشنایی بر علم و آگاهی وی از تصوف دلالت دارد بلکه حاکی از آن است که او خود به لحاظ وجودی نیز در این مسیر قدم گذارده است. در عین حال تحلیل فلسفی او درباره زبان تصوف در پرتو علم حضوری چشم انداز وسیعی را برای فلسفه تصوف در محیط تفکر غربی می گشاید.

 • ۱۳۹۵-۰۳-۳۱ ۱۳:۴۰

  «كاوش های عقل عملی فلسفه اخلاق»

  کتاب کاوش های عقل عملی در موضوع فلسفه‌ی اخلاق، نوشته مرحوم آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی منتشر شده است.