نشر دات

کل اخبار:2

 • شهر همنوازان ۱۳۹۶-۰۱-۱۲ ۲۲:۱۲

  شهر همنوازان سپید

  در خلا محض غول های ادبی و در دوره نبود قله های رفیع در رمان نویسی بی شک بختیار علی غول بزرگ ادبیات و یکی از قله های بلند داستان نویسی در جهان است. اینک تنها پس از چهار سال می توان لقب شاهکار ادبیت کرد را از آخرین انار دنیا گرفت و به اثر تازه اش شهر همنوازان سپید داد.

 • سوژه، گفتمان و علوم انسانی ۱۳۹۳-۱۰-۱۸ ۰۹:۵۵

  سوژه، گفتمان و علوم انسانی

  مهران صولتی

  نویسنده در این اثر با ابتنا بر رویکرد جامعه‌شناسی انتقادی می‌کوشد مناسبات درونی فرایند سلطه را به منزله‌ی یک پدیدار اجتماعی بررسی کند.