نقد تکوینی

کل اخبار:1

  • عبدالکریمی ۱۳۹۳-۰۸-۱۹ ۱۱:۰۴

    بررسی «نقد تکوینی» در ادبیات و هنر؛

    روان‎کاوی چرک‎نویس‎ها در نقد تکوینی

    نقد ژنتیک معمولاً بر آثار ادبی قرن نوزده و بیست متمرکز شده است و به این دلیل که چرک‎نویس و دست‎نوشته‎های چندانی از آثار قرون قبلی در دست نیست و نیز از زمانی که ماشین چاپ و رایانه و فناوری‎ها در خلق آثار ادبی ایفای نقش کرده است، دست‎نوشته‎های زیادی از نویسندگان و شاعران برجای نمانده است. حال این سؤال مطرح می‎شود که آیا بدون در دست داشتن چرک‎نویس‎ها و با استناد به نوشتار الکترونیکی نیز نقد ژنتیک معنا خواهد داشت؟