یوهانس فابیان

کل اخبار:2

  • ۱۳۹۳-۱۲-۲۴ ۱۷:۳۰

    چگونگی مردن دیگران: نگاهی بر انسان‌شناسی مرگ (بخش دوم) / یوهانس فابیان

    در رابطه انسان‌های مدرن با مرگ دو جنبه وجود دارد یکی، توقفِ یک روند قدیمی که قبلاً وجود داشته و دیگری عدم وجود این دو دیدگاه است. معمولاً بدون توجه به بیان‌هایِ انتقادی، عکس‌العمل‌های بدوی نسبت به مرگ در حوزه مذهب قرار می‌گیرد و این امکان را به وجود می‌آورد که دیدگاهِ تکامل کلی را به وسیله دیدگاه سکولار جایگزین کرد.

  • ۱۳۹۳-۱۲-۱۰ ۱۳:۴۰

    چگونگی مردنِ دیگران: نگاهی بر انسان‌شناسیِ مرگ (1) / یوهانس فابیان

    منتقدان و متغیران مهم اگرچه از تجاربِ مرگ به عنوان یک فعالیت جامع یاد می‌کند، اما یک واحد اجتماعی کامل نیز به حساب می‌آورند که در زمینه انسان‌شناسی اثر مهمی دارد و هم‌چنین چهارچوبِ اساسیِ زندگی و پایانِ آن را نمایش می‌دهد.