شناسهٔ خبر: 35800 - سرویس سایر حوزه‌ها
نسخه قابل چاپ

رساله‌ی پاتانجل، درآمد، برگردان متن، شرح تطبیقی

پاتانجل این کتاب تلاشی برای بازنمایاندن دقت و کوشش بیرونی در معرفی بخشی از ادبیات عرفانی هندوان است که زمینه‌ساز برخوردی میان دو فرهنگ عرفانی ایران اسلامی و هند را نیز فراهم ساخته است. روایت بیرونی برداشتی معقول و در ساختاری متفاوت است که زیربنای منطقی قومی را نشان می‌دهد که حتی در ترجمه و گزارش الهاماتی شهودی نیز تلاشی بر معقول و منطقی کردن آن دارند.

 

رساله‌ی پاتانجل، درآمد، برگردان متن، شرح تطبیقی

ابوریحان بیرونی

مترجم: برزو قادری

ناشر: نیاکان

تعداد صفحات:۴۰۹ صفحه

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 

 

جامعه بشری زمانی شکل گرفت که انسان از عرصه‌ی طبیعت پای بر پهنه‌ی مدنیت گذاشت، ساحتی نوین از حیات که علیرغم ریشه داشتن در طبیعت،  بشر امکانات طبیعی را الهام‌بخش بسط و توسعه‌ی شبکه ‌ی مدنی و زیستی خود کرد. مدینه‌ی بشری ترکیبی پویا از کنش و واکنش میان انرژی و آگاهی، فرد و جمع، خودآگاهی و ناخودآگاهی است که هرچند در پسِ حصار فرهنگ‌های متعدد قرار دارد، چو نیک نگریسته شود رابطه‌ای پر معنا میان تمامی آنها برقرار ساخته است.

رساله‌ی «پاتانجل الهندی فی الخلاص من الارتباک» اوج دقت و ظرافت بیرونی را در روایتی پرمعنا از فرهنگ و زبانی ناشناخته به کوچه‌های ادبیات و فهم روزگار خود نشان می‌دهد. بیرونی برای همراه ساختن خواننده با خود آن فرازهای انتزاعی را در قالب پرسش و پاسخهایی درآورده است و پرسنده گویی روح کنجکاو خودِ او و در واقع روان جمعی ملتی پویاست با سوالاتی از عوالم غیب و راههای تکامل معنوی قدم به قدم فرازهای پاتانجلی را به خدمت گرفته و آنها را در ساختاری منطقی و قابل درک گزارش و نقد می‌کند.

چاپ دوم این کتاب، علاوه بر دیباچه شامل چهار بخش با عناوین «بخش اول- جایگاه علمی-فلسفی بیرونی و رویکرد او به هندشناسی»، «بخش دوم- سیری در خاستگاه فکری رساله پاتانجلی»، «بخش سوم-رساله پاتانجلی» و «بخش چهارم- مقایسه و تطبیق بنیان‌های فلسفی-عرفانی سوتراها با حکمت ایرانی-اسلامی» می‌شود. کتاب همچنین شامل واژه‌نامه سنسکریت نیز است.  

نظر شما