شناسهٔ خبر: 55056 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

سیر استکمالی نفس انسان در قوس صعود

استکمال در محدوده وجودی انسان است که حرکت استکمالی از مرتبة صرف القوّه به تامّ الفعلیه یعنی نیل به مقام انسان کامل و مقام «او أدنی» و ... میسر می‌گردد.

سیر استکمالی

نفس انسان در قوس صعود

سید رضا جلالی کوهی خیلی

ناشر: سینا (حکمت سینا)

تعداد صفحه: ۲۸۰ صفحه

قیمت: ۳۹ هزار تومان

چون مشیت الهی و قضای ربّانی به ایجاد عالم تعلق گرفت، فساض علی الاطلاق، دایره وجود عالم امکان را به صورت دو قوس نزول و صعود تحقّق بخشید. .. اگر صعودی پس از نزول موجودات نمی‌بود، وجود انزال مراتب هستی یعنی مادّه اولی که اولین نقطة اغاز سیر استکمالی موجودات است در قوه می‌ماند و در نتیجه هیچ‌یک از موجودات به فعلیت نمی‌رسیدند. حال آنکه انقطاع فیض و صدور لغو و عبث از مبدأ حکیمی که دائم‌الفیض و دائم‌الفضل است محال و ممتنع است. ... و اما انسان، و در محدوده وجودی انسان است که حرکت استکمالی از مرتبة صرف القوّه به تامّ الفعلیه یعنی نیل به مقام انسان کامل و مقام «او أدنی» و ... میسر می‌گردد.

نظر شما