امر قدسی

کل اخبار:2

 • شماره یازدهم ۱۳۹۵-۰۲-۲۶ ۱۰:۴۹

  شماره یازدهم فرهنگ امروز منتشر شد؛

  شماره یازدهم نشریه «فرهنگ امروز» منتشر شد

  فرهنگ امروز که در شماره‌های پیشین خود تلاش کرده بود به فلسفه و تاریخ اندیشه از منظری متفاوت بنگرد، در شماره تازه خود به سراغ ناقدان فلسفی نظم سیاسی مدرن رفته است. کارل اشمیت، اریک فولگین و لئو اشتراوس از جمله این فیلسوفان هستند.

 • ۱۳۹۴-۰۶-۲۸ ۱۷:۳۰

  «نمادپردازی، امر قدسی و هنر» میرچا الیاده به ایران آمد

  «نمادپردازی، امر قدسی و هنر» نوشته میرچا الیاده با ترجمه محمد کاظم مهاجری از سوی انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شد.