علی زارعی

کل اخبار:2

 • بیلدونگ ۱۳۹۴-۰۳-۱۶ ۰۹:۲۵

  بيلدونگ و مفهوم فرهنگ؛

  بیلدونگ، مطالعات فرهنگی و خطرات در-راه

  آیا عصر تأکید بر بیلدونگ، خودآگاهی، روشنگری و پای فشردن بر مواضع انتقادی به سر رسیده است؟ در عرصه مطالعات فرهنگی شاهد دو رویکرد مختلف هستیم که به اختلاف دو رویکرد مارکسیستی و پساساخت‌گرا برمی‌گردد.. فرهنگ در زمانه‌ی ما محصول نوعی آگاهی و بیلدونگ نیست بلکه محصول کردارها و رویه‌های اعمال‌شده از سوی نهادها، آرایش‌های اجتماعی مختلف و روال‌های اداری و بوروکراتیک است.

 • ۱۳۹۴-۰۳-۰۶ ۱۵:۴۰

  کمیته انتخاب روسای دانشگاهها راهکار نیست/ معرفی افراد بدون مسئله

  عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: کمیته انتخاب روسای دانشگاهها راهکار نیست. راهکار اصلی معرفی افراد بدون مساله است .