فرهنگ رجایی

کل اخبار:5

 • رجایی ۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۱۰:۱۷

  یادداشت فرهنگ رجایی درباره جدیدترین کتابش؛

  افسونگری حافظ در باغ هویت ایرانی

  واقعیت ‌این ‌است‌ که متفکران، هنرمندان و دردمندان هر حوزۀ تمدنی با اندیشه و بیان‌های استوارشان بهتر از هرکس‌ دیگر روح ‌فرهنگی و تمدنی جامعۀ خود را درمی‌یابند و به تصویر می‌کشند؛ به ‌همین‌ شکل، این متفکران فکر ایرانی و ضمیر درونی ایرانیان را دریافته و در آثار خود منعکس‌ کرده‌اند، آنان زبان‌ گویای باغ هویت ایرانی و رودخانۀ‌ جاری و متلاطم فرهنگ و تمدن ‌ایرانی هستند. به ‌زبان اسلامی‌ندوشن، «کسانی چون حافظ یا فردوسی یا مولوی یا سعدی... چکیدۀ نبوغ یک ملتند؛ یعنی حرفی که از دهان آن‌ها برمی‌آید، نه ‌حرف یک ‌تن بلکه حرف یک قوم در درازای تاریخی خود است».

 • ۱۳۹۶-۰۲-۰۹ ۱۵:۴۰

  گزارش دیدار و گفتگو با فرهنگ رجایی

  صبح روز پنجشنبه، سی و یکم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش، هشتاد و پنجمین نشست کتابفروشی آینده با همراهی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، نشر نی و مجلۀ بخارا به دیدار و گفتگو با «دکتر فرهنگ رجایی» اختصاص داشت.

 • رجایی ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

  عرفان، مولانا و تجدد در گفت‌وگو با فرهنگ رجایی؛

  گرسنگی برای خدا

  اربابان اندیشه و فکر چندین سال است که راسخانه ابرام می‌ورزند که جهان با یک بحران اقتصادی درگیر است. بحران اصلی بشر امروز همان است که همیشه انسان را به خود مشغول داشته و آن جز تشنگی برای یک زندگی موفق از نظر کمّی و معنادار از جهت کیفی نیست.

 • اشتراوس ۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۰۸:۲۶

  متن سخنرانی لئواستراوس با ترجمه فرهنگ رجایی؛

  فلسفه سیاسی چیست؟

  فلسفه‌ سیاسی‌ باید از اندیشه سیاسی به طور کلی متمایز شود.در زمان ما، هر دو بکرات همسان تلقی‌ شده‌اند.برخی تا آنجا پیـش رفـته‌اند که عنوان فلسفه را پسـت مـی‌شمارند و در باره فیلسوفان به عنوان«دغل‌ بازان‌ مبتذل»صحبت می‌کنند.منظور ما از اندیشه سیاسی تعمق در باره آراء سیاسی یا ارائه تفسیری از آنهاست؛و منظور از فکر سیاسی هر«خیال، مفهوم، نوع، یا هر امر سیاسی بارز دیگری است کـه‌ در مـوقع تفکّر در باره آن، ذهن به خدمت گرفته می‌شود»و به اصول اساسی سیاسی می‌پردازد.

 • رجایی ۱۳۹۳-۱۱-۲۹ ۱۰:۵۱

  نقدی بر گفت و گوی فرهنگ رجایی با نشریه فرهنگ امروز با عنوان گرسنگی برای خدا؛

  در ستایش خودآیینی

  فرهنگ عرفانی در پاسخ به هر نقد و پرسشی شعر می‌خواند. حتا زمانی که به‌ظاهر نثر می‌نویسد و در قالب‌های مدرن، از جمله مقاله، ادعای خویش را بازمی‌نماید، روح زبان و ایده‌های کانونی متن را شعر، بازتاب احساسات، فراگرفته. چون بنیاد آن شفاهی‌محوری، تخطئه‌ی استدلال و سودجویی از فن خطابه است.