پیتر سینگر

کل اخبار:4

 • ۱۳۹۷-۰۷-۰۸ ۰۹:۴۰

  «آزادی حیوانات» کتاب مقدس جنبش‌های حقوق حیوانات است

  بهنام خداپناه می‌گوید: سینگر ریشه‌یابی آزادی حیوانات را از کتاب مقدس شروع می‌کند و تا اندیشه‌های فلسفی معاصر ادامه می‌دهد. من هم خواستم این گونه‌پرستی و تبعیض علیه حیوانات را در زمینه‌های فکری و تاریخی خودمان پیگیری کنم و مشغول بررسی فلسفه‌ اسلامی و متون دینی و فکری اسلامی/ ایرانی بر همین مبنا هستم.

 • ۱۳۹۶-۱۰-۱۹ ۱۱:۰۰

  خودکامگی انسان در برابر حیوانات

  سینگر در کتاب حاضر بر چندین رویه اساسی و مهمی دست می‌گذارد که انسان‌ها با گرایشی ناموجه و به شکلی نظام‌مند از حیوانات بدون درنظرگرفتن منافع‌شان سوءاستفاده و بهره‌کشی می‌کنند: رویه‌هایی مثل «دامداری صنعتی» یا استفاده از حیوانات برای خوراک و پوشاک، «استفاده از حیوانات در امر آزمایش».

 • ۱۳۹۴-۰۴-۰۲ ۱۲:۴۶

  ۸ اظهار نظر جنجالی از ۸ استاد دانشگاه‌های معروف دنیا

  فهم گفته‌ها و نوشته‌های دانشگاهیان اغلب نیازمند آشنایی با زبان تخصصی مورد استفاده‌ی آنها است. به همین سبب، نظرات این قشر، هرچند جنجالی و نامتعارف است اما کمتر بازتاب عمومی پیدا می‌کند. با این وجود گاه انتشار گسترده‌ی نظرات دانشگاهیان، علاوه بر جنجال‌آفرینی برای گوینده دردسر ساز نیز می‌شوند.

 • ۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۳:۲۹

  توسعه اقتصادی و سیاسی ملازم یکدیگر هستند

  پروفسور پیتر سینگر فیلسوف معاصر و استاد فلسفه دانشگاه پرینستون معتقد است توسعه سیاسی و اقتصادی ملازم یکدیگر هستند و در مرحله توسعه یافتگی هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد.