شناسهٔ خبر: 52802 - سرویس کتاب و نشر
نسخه قابل چاپ

هانا آرنت زندگی روایت است

هانا ارنت در این کتاب کریستوا آرنت را متفکری معرفی می‌کند که به‌قصد یافتن امیدی برای زندگی، شرایط و وضیعیت بشر را در جهان امروز توصیف می‌کند.

هانا آرنت

زندگی روایت است

ژولیا کریستوا

مترجم: مهرداد پارسا

ویراستار: مسعود علیا

نشر: شوند

تعداد صفحات: ۱۰۲ صفحه

قیمت: ۹ هزار تومان

در این کتاب کریستوا آرنت را متفکری معرفی می‌کند که به‌قصد یافتن امیدی برای زندگی، شرایط و وضیعیت بشر را در جهان امروز توصیف می‌کند. هریک از پنج فصل کتاب که عمدتاً به ایدة کلی روایت اختصاص دارند، گویای حرکتی پیوسته و ملموس در مفاهیم آرنتی‌اند؛ از روایت به‌مثابه امری شخصی که در در اینجا در مورد زندگی خود آرنت و نسبت‌هایش با دیگران و حتی هویت یهودی او مصداق می‌یابد گرفته، تا روایت به‌عنوان مفهومی قابل دفاع که می‌توان آن را برای گریز از قانون مرگ به «عمل» درآورد. درواقع، این اثر آرنت را به عنوان فیلسوفی می‌شناسد که با انگیزة «عشق به جهان» در پی تحقق بخشیدن به روند زندگی و گریز از «عدم تعلق» است.  

نظر شما